Iedereen Artikel 07 Nov 2022

Op weg naar eenduidige vaktaal en betere elektronische systemen

Zorg wordt vaak in een keten geleverd. Cliënten en patiënten hebben zo nu en dan bijvoorbeeld specialistische zorg nodig en bewegen zich daarbij tussen thuiszorg, GGZ, revalidatie en ziekenhuis. De kwaliteit van zorg is daarbij erg afhankelijk van een goede overdracht tussen de betrokken zorgprofessionals. Essentieel is dan dat deze zorgprofessionals elkaar begrijpen en dus dezelfde termen gebruiken. In dit interview op de website van ZonMw leggen Renate Kieft, programmamanager informatiestandaarden bij beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Wolter Paans, lector Verpleegkundige Diagnostiek bij de Hanzehogeschool Groningen het belang uit van eenduidig taalgebruik. Deze eenheid van taal is ook een van de randvoorwaarden de eOverdracht.

 

Lees het artikel op de website van ZonMw