Zorgprofessionals Tip 13 Mar 2024

eOverdracht informatieplaat - casus ouderenzorg

In de stappenplannen, de e-learning en de demo's op deze website krijg je een aardig beeld van wat het werken met eOverdracht betekent. Om je hierbij vanuit de praktijk nog extra te ondersteunen, maakten we een informatieplaat vanuit een specifieke casus. In dit geval de ouderenzorg. Hierin is per overdracht aangegeven welke informatie wordt uitgewisseld. Dit kan helpen bij het gesprek dat je als zorgprofessional hebt met zorgprofessionals uit de organisaties, waarmee je wil gaan uitwisselen.

Bij eOverdracht speelt het elektronisch cliëntendossier (ECD) of het elektronisch patiëntendossier (EPD) een belangrijke rol. Wil je meer weten over het belang van een ECD voor de continuïteit van zorg en datagedreven werken? Kijk dan in de Kennisbank van Vilans.

Let op! Deze casusbeschrijving is ter illustratie. Hierbij is niet uitgegaan van een specifiek classificatiesysteem of specifieke informatiestandaard.

Bekijk de informatieplaat

Zorgprofessionals
Met eOverdracht kun je altijd tijdig beschikken over de juiste informatie zonder overtypen of nabellen. Zo kun jij je richten op goede zorg leveren.